Výskyt poranení človeka zvieraťom na Slovensku v rokoch 2007 – 2011

Authors: Vladimír Pospíšil 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 857
ISBN: 978-80-970712-5-7