Vplyv pomocných látok na liberáciu liečiva z gélov

Authors: Petra Herdová    
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 855
ISBN: 978-80-970712-5-7