Využitie rôznych bunkových modelov na testovanie schopnosti probiotík stimulovať produkciu cytokínov

Authors: Jana Štofilová 1   
1 Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 853
ISBN: 978-80-970712-5-7