Využitie aptamérov na báze nukleových kyselín pri vývoji senzorov

Authors: Petra Krafčíková 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Košice, Slovenská Republika   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 851
ISBN: 978-80-970712-5-7