Identifikácia významných oblastí telomerického proteínu Tay1 kvasinky Yarrowia lipolytica

Authors: Veronika Tomková 1   
1 Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 850
ISBN: 978-80-970712-5-7