Priestorová, historická a sociálna identita urbánnej krajiny

Authors: Renáta Cihlárová    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 85
ISBN: 978-80-970421-8-9