Mikroemulzie ako nástroj pre riadenie liberácie liečiva z gélov

Authors: Miroslava Špaglová 1   
1 Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 848
ISBN: 978-80-970712-5-7