Mikroemulzie ako vehikulá pre ťažko rozpustné liečivo.

Authors: Lenka Starýchová 1   
1 Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 846
ISBN: 978-80-970712-5-7