Zmeny režimu výdatnosti vybraných prameňov kryštalinika

Authors: Dana Vrablíková 1   
1 Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 845
ISBN: 978-80-970712-5-7