Diverzita flóry železničnej stanice Ružomberok (Liptovská kotlina

Authors: Peter Štrba 1   
1 Katedra botaniky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 843
ISBN: 978-80-970712-5-7