Fotodynamická terapia senzitívnej a rezistentnej bunkovej línie L1210 pomocou akridínových ditiomočovín

Authors: Alžbeta Cisáriková 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, SR   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 841
ISBN: 978-80-970712-5-7