Analýza polárnych pesticídov použitím polárnych organických chemických integračných vzorkovačov v povrchových vodách

Authors: Veronika Klučárová 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 840
ISBN: 978-80-970712-5-7