Modulácia zápalu a fibrózy v pečeni myší

Authors: Emilia Vendelova 1   
1 Parazitologický ústav, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 839
ISBN: 978-80-970712-5-7