Stanovenie rádia v minerálnych vodách s využitím sorbentu MnO2 - PAN

Authors: Veronika Gardoňová 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Bratislava   
Year: 2013
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 838
ISBN: 978-80-970712-5-7