Hľadanie mutácií v exónoch 2, 3 génu SNCA (alfa-synukleín) u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou

Authors: Csaba Bognár 1   
1 Katedra molekulárnej biológie, Prrirodovedecká fakulta UK, Bratislava 4, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 834
ISBN: 978-80-970712-5-7