Štúdium vybraných vlastností polymérnych tenzidov

Authors: Vladimíra Krmelová 1   
1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií, Púchov, Slovensko   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 832
ISBN: 978-80-970712-5-7