Dvojrozmerná elektroforéza ako významný nástroj k štúdiu pšeničných proteínov

Authors: Soňa Fekecsová 1   
1 Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 827
ISBN: 978-80-970712-5-7