Antioxidačné vlastnosti kvercetínu a niektorých rastlinných extraktov

Authors: Andrea Fejerčáková 1   
1 UPJŠ- Lekárska fakulta, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 821
ISBN: 978-80-970712-5-7