Identifikácia promótorov a expresia vybraných neuropeptidov priadky morušovej

Authors: Branislav Bednár 1   
1 Ústav zoológie SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 820
ISBN: 978-80-970712-5-7