Syntéza, charakterizácia a fluorescenčné štúdie chemosenzora v prítomnosti biologicky významných fosforylovaných molekúl pre enzýmové analýzy

Authors: Michaela Gallee 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra organickej a bioorganickej chémie, Bratislava, SR   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 808
ISBN: 978-80-970712-5-7