Diagnostika rakoviny prsníka analýzou natívnej fluorescencie moču

Authors: Zuzana Šteffeková 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 805
ISBN: 978-80-970712-5-7