Termický rozklad koordinačných zlúčenín s biologicky významnými ligandami

Authors: Zuzana Harmatová 1   
1 TnUAD v Trenčíne, FPT v Púchove, Púchov, Slovensko   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 803
ISBN: 978-80-970712-5-7