Interakcie modifikovaných kremičitanov s toxickými látkami

Authors: Martina Loduhová 1   
1 TNUAD v Trenčíne, FPT Púchov, Púchov, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 802
ISBN: 978-80-970712-5-7