Vplyv iónov kadmia a arzénu na rastové parametre rastlín vybraných odrôd sóje fazuľovej

Authors: Terézia Gálusová 1   
1 Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v NItre, Nitra, Slovenská republika   
Year: 2011
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 80
ISBN: 978-80-970712-1-9