Zmeny zrakovej ostrosti u pacientov s malígnym melanómom uvey liečených stereotaktickou rádiochirurgiou

Authors: Katarína Macková 1   
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 797
ISBN: 978-80-970712-5-7