Ochranný účinok bucilamínu voči voľno-radikálovej degradácii vysokomolekulového HA in vitro: Návrh a syntéza nového derivátu bucilamínu

Authors: Mária Baňasová 1   
1 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, SR   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 791
ISBN: 978-80-970712-5-7