Aplikácia iónovýmennej chromatografie na elimináciu curia od amerícia pri jeho stanovení metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie

Authors: Veronika Drábová    
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 79
ISBN: 978-80-970712-1-9