Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum v asociácii s drobnými cicavcami ako rezervoárovými hostiteľmi a ich druhové zastúpenie

Authors: Lucia Pangrácová 1   
1 Parazitologický ústav SAV, Kosice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 787
ISBN: 978-80-970712-5-7