Účinky rôznych dávok vody na obsah fotosyntetických pigmentov pšenice

Authors: Terézia Gálusová 1   
1 Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v NItre, Nitra, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 777
ISBN: 978-80-970712-5-7