Rýchle stanovenie 90Sr vo vzorkách moču použitím sorbentu AnaLig® Sr-01

Authors: Ján Bilohuščin 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie a rádioekológie, Bratislava   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 760
ISBN: 978-80-970712-5-7