Antioxidačné enzýmy a oxidačné poškodenie významných biomolekúl u pacientov so psoriázou

Authors: Dominika Ducárová 1   
1 Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislava, Slovensko   
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 76
ISBN: 978-80-970712-1-9