Príprava a imunologické vlastnosti glykokonjugátu pozostávajúceho z hydrazínom detoxikovanej molekuly LPS V. cholerae O139 a proteínového nosiča

Authors: Anna Fleischhackerová 1   
1 Chemický ústav SAV, Bratislava, SR   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 755
ISBN: 978-80-970712-5-7