Dynamika pH pôdy vo vybraných segmentoch skupiny lesných typov Fagetum pauper

Authors: Ivana Šimková 1   
1 Ústav ekológie lesa, Zvolen   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 753
ISBN: 978-80-970712-5-7