Nové proteínové komponenty koncov chromozómov kvasiniek a ich možné prepojenie s bunkovým delením

Authors: Tomáš Eichler    
Year: 2010
Section: Open section for students
Abstract No.: 75
ISBN: 978-80-970421-8-9