Porovnanie dvoj- a troj-parametrových izoteriem pri štúdiu adsorpčnej rovnováhy U(VI) na bentonite Jelšový potok

Authors: Adrián Krajňák 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jadrovej chémie, Bratislava 4, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 743
ISBN: 978-80-970712-5-7