Štúdium oxidačného štiepenia C=C dvojitej väzby substrátov vychádzajúcich z kyseliny šikimovej pri syntéze 3-deoxy-2-ulosonových kyselín

Authors: Miroslav Psotka 1   
1 Ústav chemických vied UPJŠ, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 742
ISBN: 978-80-970712-5-7