Proteomický prístup ako nástroj pre podrobnejšiu charakterizáciu nádorového biomarkera: Metóda 2D-DIGE a karbonická anhydráza IX

Authors: Martin Benej 1   
1 Virologický Ústav SAV, Bratislava   
Year: 2013
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 741
ISBN: 978-80-970712-5-7