SpTip1 a YlTay1 ako noví hráči v udržiavaní telomér a ich prepojenie s bunkovým delením u netradičných druhov kvasiniek

Authors: Tomáš Eichler    
Year: 2011
Section: Open section for students
Abstract No.: 74
ISBN: 978-80-970712-1-9