Tvorba novej liekovej formy pre dermatologickú aplikáciu oxidu chloričitého formou MMS

Authors: Adam Palenčár 1   
1 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, Košice   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 732
ISBN: 978-80-970712-5-7