Modulácia genotoxického účinku peroxidu vodíka predovplyvnením a postovplyvnením lymfocytov extraktom z Armoracia rusticana, kaempferolom a quercetínom

Authors: Michala Gáfriková 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Open section for students
Abstract No.: 720
ISBN: 978-80-970712-5-7