NODULAČNÁ SCHOPNOSŤ A FYZIOLOGICKÉ PROFILY SPOLOČENSTIEV MIKROORGANIZMOV V RIZOSFÉRE GENETICKY MODIFIKOVANEJ LUCERNY

Authors: Natália Faragová    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 72
ISBN: 978-80-89070-40-4