Štúdium sorpcie Zn2+ z priemyselnej odpadovej vody s využitím prírodného a modifikovaného klinoptilolitu

Authors: Lenka Špániková 1   
1 Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD, Púchov, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 719
ISBN: 978-80-970712-5-7