Expresia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v nádorových ochoreniach mliečnej žľazy

Authors: Martina Furjelová 1   
1 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 717
ISBN: 978-80-970712-5-7