Analýza preventívneho potenciálu resveratrolu v rakovine prsníka potkanov v závislosti od dávky.

Authors: Terézia Kisková 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 716
ISBN: 978-80-970712-5-7