Formy CSA ako inovatívne metódy distribúcie a podpory lokálnych farmárov

Authors: Veronika Tóthová 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, SR   
Year: 2013
Section: Open section
Abstract No.: 712
ISBN: 978-80-970712-5-7