Využitie kyslých pôd na pestovanie brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.)

Authors: Michal Medvecký 1   
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky, Lužianky, Slovensko   
Year: 2013
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 710
ISBN: 978-80-970712-5-7