Brehové porasty vodného toku Rimavica z pohľadu krajinnej ekológie

Authors: Štefan Aschenbrenner    
Year: 2011
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 71
ISBN: 978-80-970712-1-9