Využitie povrchovo aktívneho uhlia z mikrovlnnej pyrolýzy pneumatík pri čistení priemyselných vôd s obsahom zinku

Authors: Martin Smorada 1   
1 Technická univerzita Košice, FBERG, ÚMVaOŽP, Košice, SR   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 706
ISBN: 978-80-970712-5-7