Vplyv dlhodobej liečby antagonistom CRAC kanálov na obranné reflexy dýchacích ciest v experimentálnych podmienkach

Authors: Michaela Kocmálová 1   
1 ústav farmakológie JLF UK, Martin   
Year: 2013
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 704
ISBN: 978-80-970712-5-7