Charakteristika elektroforetického spektra zásobných bielkovín semien raže siatej

Authors: Lenka Petrovičová 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra biotechémie a biotechnológie, Nitra, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 702
ISBN: 978-80-970712-5-7